14
Bře

Apple TV – konec televize jak ji známe?

Internetová televize JoostŘeditel známého internetového projektu Digg Jay Adelson nedávno na konferenci SXSW přednesl velmi zajímavou přednášku na téma konce televize tak jak ji známe dnes. Mimo jiné se následná panelová diskuse shodla v tom, že nástup set top boxů podobných Apple TV nebo Windows Media Center zcela změní vnímání TV. A to samozřejmě následně změní i způsob jejího využívání inzerenty. Internetová televize, něco ve stylu YouTube, Joost, nebo českého Stream, to je budoucnost. Více třeba na LupaBudoucnost internetové televize.

zdroj: macnn